ដីលក់ធូថ្លៃ ក្នុងសង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប/Well-priced 1536sqm land for sale in Chreav commune, Siem Reap at $145,920

Khnar Chas Rd, Krong Siem Reap, Cambodia
$145.920

Details

__ដីលក់ធូថ្លៃ ក្នុងសង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប__
* ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងជិតពីផ្សារចាស់ ក្រុងសៀមរាបត្រឹមតែ 4.5km ហើយធ្វើដំណើចន្លោះ 6 នាទី ឬ 10នាទីប៉ុណ្ណោះ។
*ជាទីតាំងដែលកំពុងមានសក្តានុពលអភិវឌ្ឍន៏ខ្លាំងជុំវិញ ដូចជា រីសត បុរី ផ្ទះល្វែង នឹង ផ្ទះលំហែ ជាច្រើនជុំវិញ ។
*ទំហំដី 1536sqm
*តម្លៃ $145,920 (តម្លៃចរចារ)
*ប្លង់រឹង

Well-priced 1536sqm land for sale in Chreav commune, Siem Reap at $145,920
This Well-priced 1536sqm land to purchase in Chreav commune, has recently become available to purchase in the sales market. This beautiful piece of land is located in one of Siem Reap’s most up-and-coming area, with north–facing views of the Cambodian countryside. The land is located approximately 4.5 km and just drive 10 minutes from Siem Reap’s Old Market area, and the plot is situated a round with Siem Reap city, Local home, business building, resort and home stay. Offering a land area of 1536 square meters, this provides the perfect plot to design your own home, or an array of other development opportunities.

Price: $145,920
Total land size: 1536mq2
Title type: Hard title

—Further information—

Contact us to schedule an appointment on: 092 669 645 (whatsapp & telegram available) or 078 941 235, email us: info@srpscambodia.com, message our facebook page: https://www.facebook.com/siemreappropertyservices or via our contact page: https://srpscambodia.com/contact/

  • ID: 14934
  • Published: March 15, 2021
  • Last Update: April 6, 2021
  • Views: 37