* ដីលក់ 140sqm លក់ធូរថ្លៃចំងាយត្រឹមតែ 12នាទីពីផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ, ក្រុងសៀមរាប/Well-priced 140sqm land for sale in kandaek commune, Siem Reap at $8,500

kandaek
$8.500

Details

* ដីលក់ 140sqm លក់ធូរថ្លៃចំងាយត្រឹមតែ 12នាទីពីផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ, ក្រុងសៀមរាប ។

* ទំហំដី 7m x 20m = 140sqm
* មានរបងជុំវិញ,ចាក់ដីខ្ពស់រួចរាល់, ផ្លូវធំ , មាផ្លូវច្រើនខ្វាត់ខ្វែង, មានគំរោង បុរី, ផ្ទះលំហែរ និង គំរោងសណ្តាគារនៅជុំវិញ ។
* ចំងាយចន្លោះ 12នាទីពីផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ ក្រុងសៀមរាប
* 15 នាទីផ្សារលើធំថ្មីក្រុងសៀមរាប
* 4 នាទីពីផ្សារល្អក់(ជាប់ក្រវ៉ាត់ក្រុងទី2, ក្រុងសៀមរាប)

* តម្លៃ $8,500

* ទិញចាប់ពី បីឡូរឡើងតម្លៃត្រឹមតែ $7,500/ក្នុង១​ឡូរត៌.
* ជាប់ផ្លូវ 8m
* បែមុខមកទិស: ខាងលិច
* ប្រភេទប្លង់ៈ (ប្រថាប់ត្រាស្រុក) ។

Well-priced 140sqm land for sale in kandaek commune, Siem Reap at $8,500

This Well-priced 140 sqm land to purchase in Kandaek commune, has recently become available joined the sales market. This beautiful piece of land is located in one of Siem Reap’s most up-and-coming areas, with west-facing views of the Cambodian local village. The land is located approximately 12 minutes to Macro supermarket, and 17 minut to Siem Reap’s Old Market area, and the plot is situated close to a large local village, Borey and home stay project. Offering a land area of 140square metres, this provides the perfect plot to design your own home, or an array of other development opportunities.

Price: $8,500
Land size: 7m x 20 m= 140 mq2
Title type: (Soft-title)

—Further information—

Contact us to schedule an appointment on: 092 669 645 (whatsapp & telegram available) or 078 941 235, email us: info@srpscambodia.com, message our facebook page: https://www.facebook.com/siemreappropertyservices or via our contact page: https://srpscambodia.com/contact/

  • ID: 15046
  • Published: March 26, 2021
  • Last Update: April 5, 2021
  • Views: 36