* ដីលក់ 225sqm លក់ធូរថ្លៃចំងាយត្រឹមតែ 11នាទីពីផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ, ក្រុងសៀមរាប/Well-priced 225sqm land for sale in kandaek commune, Siem Reap at $9,500

NR67, Krong Siem Reap, Cambodia
$9.500

Details

* ដីលក់ 225sqm លក់ធូរថ្លៃចំងាយត្រឹមតែ 11នាទីពីផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ, ក្រុងសៀមរាប ។

* ទំហំដី 10m x 22.5m = 225sqm

* មានប្រជាជន់រស់នៅច្រើនជុំវិញ, មានគំរោង បុរី, ផ្ទះលំហែរ និង គំរោងសណ្តាគារនៅជុំវិញ
* ចំងាយចន្លោះ 11នាទីពីផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ ក្រុងសៀមរាប
* 14 នាទីផ្សារលើធំថ្មីក្រុងសៀមរាប

* តម្លៃ $9,500(តម្លៃចរចារ)
* កាបង់ប្រាក់ចរចារបាន។
* ជាប់ផ្លូវ 8m
* ប្រភេទប្លង់ៈ (បង្កាន់ដៃប្លង់រឹង) ។

Well-priced 225sqm land for sale in kandaek commune, Siem Reap at $9,500

This Well-priced 225 sqm land to purchase in Kandaek commune, has recently become available joined the sales market. This beautiful piece of land is located in one of Siem Reap’s most up-and-coming areas. The land is located approximately 11 minutes to Macro supermarket, and 14 minut to Siem Reap’s Phsa leur Market area (the biggest local market in town), and the plot is situated close to a large local village, Borey and home stay project. Offering a land area of 225square metres, this provides the perfect plot to design your own home, or an array of other development opportunities.

Price: $9,500
Land size: 10m x 22.5 m= 225 mq2
Title type: (Hard-title).

—Further information—

Contact us to schedule an appointment on: 092 669 645 (whatsapp & telegram available) or 078 941 235, email us: info@srpscambodia.com, message our facebook page: https://www.facebook.com/siemreappropertyservices or via our contact page: https://srpscambodia.com/contact/

  • ID: 15032
  • Published: March 23, 2021
  • Last Update: April 5, 2021
  • Views: 54