ដីលក់ 400sqm លក់ធូរថ្លៃចំងាយត្រឹមតែ 11 នាទីពីផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ, ក្រុងសៀមរាប/Well-priced 400sqm land for sale in kandaek commune, Siem Reap at $14,500

Unnamed Road, Cambodia
$14.500

Details

* ដីលក់ 400sqm លក់ធូរថ្លៃចំងាយត្រឹមតែ 11 នាទីពីផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ, ក្រុងសៀមរាប ។

* ទំហំដី 10m x 40m = 400sqm
* ចំងាយចន្លោះ 11នាទីពីផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ ក្រុងសៀមរាប
* 4 នាទីពីផ្សារល្អក់(ជាប់ក្រវ៉ាត់ក្រុងទី2, ក្រុងសៀមរាប)
* តម្លៃ $14,500
* បង់មុនត្រឹម 30% កាត់ប្លង់ជូន ។
* ជាប់ផ្លូវ 8m
* បែមុខមកទិស: ខាងលិច
* ប្រភេទប្លង់ៈ (បង្កាន់ដៃប្លង់រឹង) ។

Well-priced 400sqm land for sale in kandaek commune, Siem Reap at $14,500
This Well-priced 400 sqm land to purchase in Kandaek commune, has recently become available joined the sales market. This beautiful piece of land is located in one of Siem Reap’s most up-and-coming areas, with west-facing views of the Cambodian local village. The land is located approximately 11 minutes to Macro supermarket, and 16 minut to Siem Reap’s Old Market area, and the plot is situated close to a large local village, Borey and home stay project. Offering a land area of 400square metres, this provides the perfect plot to design your own home, or an array of other development opportunities.

Price: $14,500
Land size: 10m x 40 m= 14500 mq2
Title type: (Hard)

  • ID: 15085
  • Published: April 1, 2021
  • Last Update: April 6, 2021
  • Views: 19