* ដីលក់ 7695sqm ចំងាយត្រឹមតែ 8នាទីពីផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ, ក្រុងសៀមរាប ។/Well-priced 7695sqm land for sale in kandaek commune, Siem Reap at $32/mq2

NR67, Krong Siem Reap, Cambodia
$292.410

Details

* ដីលក់ 7695sqm ចំងាយត្រឹមតែ 8នាទីពីផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ, ក្រុងសៀមរាប ។

* ទំហំដី 81m x 95m = 7695sqm
* មានប្រជាជន់រស់នៅច្រើនជុំវិញ, មានគំរោង បុរី, ផ្ទះលំហែរ និង គំរោងសណ្តាគារនៅជុំវិញ
* ចំងាយចន្លោះ 8 នាទីពីផ្សារទំនើបម៉ាក្រូ ក្រុងសៀមរាប
* 14 នាទីផ្សារលើធំថ្មីក្រុងសៀមរាប

* ដីចាក់ដីបំពេញរួចរាល់
* តម្លៃ $32(តម្លៃចរចារ)
* កាបង់ប្រាក់: ចរចារកាទូរទាត់បាន ។
* ជាប់ផ្លូវ 15m
* ប្រភេទប្លង់ៈ (បង្កាន់ដៃប្លង់រឹង) ។

Well-priced 7695sqm land for sale in kandaek commune, Siem Reap at $32/mq2

This Well-priced 7695 sqm land to purchase in Kandaek commune, has recently become available joined the sales market. This beautiful piece of land is located in one of Siem Reap’s most up-and-coming areas. The land is located approximately 8 minutes to Macro supermarket, and 14 minut to Siem Reap’s Phsa leur Market area (the biggest local market in town), and the plot is situated close to a large local village, Borey and home stay project. Offering a land area of 7695square metres, this provides the perfect plot to design your own home, or an array of other development opportunities.

Price: $32/mq2
Land size: 81m x 95 m= 7695 mq2
Title type: (Hard-title)
—Further information—

Contact us to schedule an appointment on: 092 669 645 (whatsapp & telegram available) or 078 941 235, email us: info@srpscambodia.com, message our facebook page: https://www.facebook.com/siemreappropertyservices or via our contact page: https://srpscambodia.com/contact/

  • ID: 15021
  • Published: March 23, 2021
  • Last Update: April 6, 2021
  • Views: 37