ដីលក់ក្នុង ភូមិ ជ្រាវ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប.Well-priced land for sale in Chreav village, Chreav village commune, Siem Reap town.

Khnar Chas Rd, Krong Siem Reap, Cambodia
$8.500

Details

__ដីលក់ក្នុង ភូមិ ជ្រាវ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប__

*ជាទីតាំងដែលកំពុងមានកាពេញនិយមខ្លាំងសម្រាប់រស់នៅ និង ការវិនិយោគជាច្រើនដូចជា ផ្ទះល្វែង, បុរី, Apartment និង សណ្តាគារ ។
*មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនជុំវិញ !
* មានប្រពន្ឋ័ទឹកភ្លើង និង ប្រពន្ឋ័នៃការស់នៅមានសុវត្ថិភាព ។

*ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងចំងាយពីផ្សារចាស់ ក្រុងសៀមរាបត្រឹមតែ 6 km ប៉ុណ្ណោះ !
*5m x 25m = $8500 (ចរចារ)
*ប្លង់ទន់ (ប្លង់ទន់)

Well-priced land for sale in Chreav village, Chreav village commune, Siem Reap town.

This Well-priced land to purchase in Chreav commune, has recently become available to purchase in the sales market. This beautiful piece of land is located in one of Siem Reap’s most up-and-coming area. The land is located approximately 6km from Siem Reap’s Old Market area, and the plot is situated a round by a large of Cambodia local village. Offering 175mq2. this provides the perfect plot to design your own home, or an array of other development opportunities.

*5m x 25m = $8,500
Title type: (Soft title)

—Further information—

Contact us to schedule an appointment on: 092 669 645 (whatsapp & telegram available) or 078 941 235, email us: info@srpscambodia.com, message our facebook page: https://www.facebook.com/siemreappropertyservices or via our contact page: https://srpscambodia.com/contact/

  • ID: 15027
  • Published: March 23, 2021
  • Last Update: April 5, 2021
  • Views: 41